top of page

Klasser og juryarbeid

JURY- OG ELEKTORATARBEID

Brageprisen deles ut for å fremme kvalitetslitteratur og øke interessen for bøker. Juryene har et ansvar for litteraturen og leseren. Det er ikke enkelt å sammenlikne og rangere litteratur. Det finnes ingen enkle, rettferdige prinsipper å bruke når kunst og litteratur skal konkurrere om en pris. Nominasjonene er ikke være styrt av litteraturpolitiske eller andre politiske hensyn. Samtidig ønsker Brageprisen at nominasjonene tar inn over seg og synliggjør rikdommen og variasjonen i bokkategorien. Det forventes at juryene reflekterer over størrelser som sjanger, mangfold, relevans for leserne og litterær teknikk.

 

 Bragerådet utnevner årlig ny sammensetning av juryer i ulike klasser, som består av blant annet bokhandlere, bibliotekarer og kritikere. Hvert jurymedlem og elektorat kan bidra i maks tre år på rad. Hver klasse har fire jurymedlemmer og mellom 6-9 elektorater. 

 

 Juryens oppgave er å lese og vurdere alle de påmeldte bøkene innenfor deres klasse. Deretter nominerer de frem en «toppliste». Juryen kan selv bestemme sin arbeidsform og møtes. Dette arbeidet foregår vanligvis mellom mai og oktober.

 

 Elektoratets oppgave er å lese og vurdere «topplisten» av de nominerte og stemme frem vinneren. Elektorater jobber anonymt og kjenner ikke til hvem de andre er. Dette arbeidet foregår vanligvis mellom oktober og november (noen ganger helt frem til selve prisutdelingen).

 

Juryen og elektoratet har taushetsplikt, både når det gjelder arbeidsprosess og hvilke titler som er påmeldt.

 

 

SKJØNNLITTERATUR

Prisen tildeles en roman, novellesamling, lyrikksamling eller annen skjønnlitterær bok for voksne som utmerker seg ved høy litterær kvalitet.

 

 

BARNE- OG UNGDOMSBØKER

Prisen tildeles en fag- eller skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.

 

 

SAKPROSA

Prisen tildeles en sakprosabok for voksne. Prisen tildeles på grunnlag av litterære kvaliteter, respekt for stoffets egenart, nyskapning, originalitet eller kunnskapsformidling.

 

 

SAKPROSA FOR BARN OG UNGE

Prisen tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede. Lærebøker inngår ikke i åpen klasse i år.

bottom of page